Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər vardır. (Casiyə surəsi, 3)


Bu axın 600 000 sinirdən hər hansı biri ilə beyinə çatdırılır. Axın beyinə çatanda siz də qarşınızdakı sətirləri oxumağa başlayırsınız.